Välkommen att kontakta oss:

0470 73 12 90

Frågor angående din faktura:
faktura@lektumfastigheter.se

Göra en felanmälan:
felanmalan@lektumfastigheter.se

Säga upp din lägenhet:
uppsagning@lektumfastigheter.se

Gustaf Karlsson

Projektledare

0470-73 12 91
gustaf@lektumfastigheter.se

Emmy Ernstsson

Ekonomikoordinator

0470-73 12 92
emmy@lektumfastigheter.se

Magnus Rydström

Elektriker

0470-73 12 95
magnus.r@lektumfastigheter.se

Jimmie Färm

Arbetsledare / snickare

0470-73 12 93
jimmie@lektumfastigheter.se

Frågor & svar

Hyra & betalning

+
Vad händer om jag inte betalar hyran i tid?

Hyran ska betalas månadsvis i förskott – senast sista vardagen i föregående månad. Exempel, hyran för april ska vara betald senast den sista mars. Vid försent inbetald hyra tar vi ut en påminnelseavgift. Om du inte betalar hyran i tid kan du bli tvungen att flytta. Det är alltid ditt ansvar att kontrollera att hyran verkligen betalas. Om hyran betalas in för sent skickas ett inkassokrav till dig efter några dagar, detta skapar onödiga merkostnader och du kan riskera att bli av med din bostad.

Jag har inte fått min hyresavi, hur går jag tillväga för att få en ny?

Vi vill att hyresgästerna snarast betalar in hyran och därför vill vi genast hjälpa till. Ring oss så hjälper vi dig!

Tillhörigheter & uthyrning

+
Jag har tappat bort mina nycklar, vad gör jag?

Vid förlust av nycklar till lägenheten är hyresgästen ersättningsskyldig till byte av respektive lås och måste anmäla detta till Lektum Fastigheter så fort som möjligt.

Får jag hyra ut i andra hand?

Du som kontraktsinnehavare har enligt hyreslagen lov att hyra ut din bostad i andra hand om du har beaktansvärda skäl. Hyresvärdens tillstånd krävs för att få hyra ut i andrahand. Tänk på att du som förstahandshyresgäst bär ansvar för att förpliktelser i ditt hyresavtal efterföljs samt att hyran betalas i tid. Vid olaga andrahandsuthyrning riskerar du som förstahandshyresgäst en uppsägning. Kontakta din hyresvärd för mer information.

Får jag måla om väggarna i lägenheten?

Ommålning av väggar får ej utföras i din hyresrätt.

Övrigt

+
Får jag grilla på min balkong eller uteplats?

På balkonger är det endast tillåtet med elgrill, på uteplatser går det bra med vanlig grill observera att hålla tillräckligt avstånd till fastigheten så att ej risk för brand finns.

Vattnet rinner sakta ut handfatet, vad gör jag?

Troligen så är vattenlåset igensatt, prova att skruva bort och rengöra detta.